گواهینامه:

1-گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه

2-گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه

3-گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت از سازمان برنامه و بودجه

4-سیستم مدیریت یکپارچه در ISO 9001: 2015 ، ISO 14001: 2015 ، ISO45001:2018

5-گواهینامه صلاحیت از کانون مشاوران اعتباری و سزمایه‌گذاری بانکی

عضویت ها:

1- انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی

2- انجمن آهن و فولاد ایران

3- انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

4- جامعه مهندسان مشاور ایران

5- سازمان نظام مهندسی معدن

6- انجمن مدیران صنایع

7- انجمن تخصصی مراکز تحقیق وتوسعه ایران

8- انجمن مهندسی معدن

9- خانه معدن

10- کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی

11- انجمن مهندسی ارزش ایران

12- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

13- اتاق بازرگانی و صنایع ایران و فرانسه

14- اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین