احداث کارخانه گندله سازی سنگان با ظرفیت 5 میلیون تن در سال

ارائه خدمات مدیریت طرح- مشاور مادر- نظارت عالیه و کارگاهی بر واحدهای فرآیندی- ساختمانها- زیرساخت‌ها و سایر خدمات مورد نیاز شرکت اپال پارسیان سنگان به منظور دستیابی به زنجیره تولید 5 میلیون تن گندله در سال

کارفرما : شرکت صنعتی معدنی اپال پارسیان
پیمانکار: شرکت آذران
شرکت کانی کاوان شرق: مشاور