ردیفنام شرکتنام پروژه
1LLC-Ukrasa Energyپروژه تیتانیوم کهنوج
2PJSC -Titanium instituteپروژه تیتانیوم کهنوج
3China National Machinery Import & Export Corporationکک سازی مازندران
4Shanxi Sente Clean Coal & Coking Design Institute Coکک سازی مازندران
5SRK Consulting and Engineers and Scientistsچادرملو
6China National Machinery Import & Export Corporationپرورده 4 طبس
7McLellan
Consultants, Engineers, Project Managers
خدمات مشاوره ای (مدیریت، مهندسی و نظارت) برای تولید سالانه 5 میلیون تن گندله
8Acerkvernarمعدن طلای داشکسن
9Acerkvernarکارخانه گندله سازی و کنسانتره سنگان
10StarKey Associateآزمایشگاه فرآوری مواد معدنی کانی کاوان شرق