مشاوره جهت احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت 2.6 میلیون تن در سال

مشاوره جهت احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت 2.6 میلیون تن در سال

کارفرما :شرکت ملی فولاد ایران

مشاور :شرکت کانی کاوان شرق

پیمانکار:شرکت دانیلی و شرکت آذران