احداث كارخانه كلوخه‌سازي بافق

احداث كارخانه كلوخه‌سازي با ظرفيت 880.000 تن در سال با مشاركت LCMEEC چين (قرارداد EPC)

کارفرما: شركت سنگ‌آهن مركزي ايران
پیمانکار: مشارکت شرکت کانی کاوان شرق و LCMEEC China
مشاور: همپای تولید