طراحی، تامین و تجهیز معدن زغال سنگ پروده 4 طبس

تكميل اكتشافات و تجهيز معدن ذغال‌سنگ پروده 4 طبس با مشاركت CMC چين قرارداد (EPC)

کارفرما: ایمیدرو، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
پیمانکار: مشارکت شرکت کانی کاوان شرق و شرکت CMC چین
مشاور: مهندسی مشاور ADAM