مشاوره و نظارت بر عملیات بهره برداری معادن سنگ آهن گل گهر سیرجان

انجام خدمات نظارت بر عملیات بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن گل‌گهر سیرجان(معادن 1 تا 6)

کارفرما :شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران- ایمیدرو

مشاور :شرکت کانی کاوان شرق