احداث کارخانه سرباره تیتانیوم کهنوج

انجام خدمات مهندسی- تأمین مصالح و تجهیزات انجام کارهای ساختمانی- نصب و راه‌اندازی- بهره‌برداری و سایر خدمات برای احداث کارخانه سرباره تیتانیوم کهنوج به ظرفیت حداقل 70.000 تن سرباره تیتانیوم در سال کارفرما : ایمیدرو-سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران پیمانکار: مشارکت …

احداث کارخانه کک سازی مازندران و نیروگاه حرارتی 25 مگاوات

اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن های ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻧﻴﻤﻪﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻚﺳﺎزي ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ 300 ﻫﺰارﺗﻦ در ﺳﺎل و ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ 25ﻣﮕﺎوات با مشارکت CMC ﺑه ﺼﻮرت EPCF کارفرما: سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) پیمانکار : CMC چین و شرکت کانی …

طراحی، تامین و تجهیز معدن زغال سنگ پروده 4 طبس

تكميل اكتشافات و تجهيز معدن ذغال‌سنگ پروده 4 طبس با مشاركت CMC چين قرارداد (EPC) کارفرما: ایمیدرو، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران پیمانکار: مشارکت شرکت کانی کاوان شرق و شرکت CMC چین مشاور: مهندسی مشاور ADAM